Rapport cover - rapport 1740

Utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1740

Forfatter(e): Eilertsen, L. & Spikkeland, O.K.

Utgitt: 2013

Antall sider: 33

ISBN: ISBN 978-82-7658-983-2

Last ned rapport: 1740.pdf (3,82 MB)