Rapport cover - rapport 1749

Utvidet planområde i Vårheia, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1749

Forfatter(e): Bjelland, T. & O. K. Spikkeland.

Utgitt: 2013

Antall sider: 23

ISBN: 978-82-7658-988-7

Last ned rapport: 1749.pdf (3,30 MB)