Rapporter

Rapporter utgitt i år 2014

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2013

Rapportnummer: 2003 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-134-3

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2013

Rapportnummer: 2002 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-133-6

Økologisk tilstand av fjøresone ved MHN oppdrettslokalitet Halsavik, Tysvær kommune

Rapportnummer: 1998 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilersten, M.

ISBN: 978-82-8308-129-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune, oktober 2014

Rapportnummer: 1989 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Teigane i Suldal kommune, november 2014

Rapportnummer: 1986 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune, 2014

Rapportnummer: 1985 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-125-1

Artsrike vegkanter i Indre Sunnfjord

Rapportnummer: 1984 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Å.-B. Berstad

ISBN: 978-82-8308-124-4

Artsrike vegkanter i Indre Sogn

Rapportnummer: 1983 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Å.-B. Berstad

ISBN: 978-82-8308-123-7

Artsrike vegkanter i Høgsfjord

Rapportnummer: 1982 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T. & K. E. Svinø

ISBN: 978-82-8308-122-0

Artsrike vegkanter i Voss

Rapportnummer: 1981 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T. & K. E. Svinø

ISBN: 978-82-8308-121-3

Utfylling ved Bjerkenes i Suldal. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1980 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-120-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, november 2014

Rapportnummer: 1979 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2013

Rapportnummer: 1978 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-119-0

MOM C Resipientundersøkelse i sjøområdet utenfor Grieg Seafood Rogaland AS, avd. Hognaland, i Bokn kommune 2014

Rapportnummer: 1977 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Todt C. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-118-3

Dolvika-Hope marina og boligområde, Bergen kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1976 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L., Eilertsen, M. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-117-6

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014

Rapportnummer: 1975 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen., T.T. Furset & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-128-2

Engpregede erstatningsbiotoper langs veikanter på Nordmøre

Rapportnummer: 1974 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T. & L. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-116-9

Ungfiskundersøkingar i Haugsdalselva i Masfjorden, 1995-2011

Rapportnummer: 1973 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås, B.A. Hellen, Og K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-115-2

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Skipningsdalen i Flekkefjord kommune

Rapportnummer: 1972 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prøvetaking ved oppdrettslokaliteten Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, hausten 2013

Rapportnummer: 1970 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prøvetaking ved oppdrettslokaliteten Buksevika i Flekkefjord kommune, hausten 2013

Rapportnummer: 1969 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Stokkelva Kraftverk, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1968 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A. & P. G. Ihlen.

ISBN: 978-82-8308-114-5

Smøråa Kraftverk, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1967 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A. & P. G. Ihlen.

ISBN: 978-82-8308-113-8

Nørlandselva kraftverk, Masfjorden kommune, Hordaland. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1966 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-112-1

Utvidelse av Arna Jordsortering, Bergen kommune.Konsekvensutredning av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1965 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-111-4

Gimsdalselva kraftverk i Sykkylven kommune. Fiskeundersøkelser i 2014, med konsekvensutredning for fisk

Rapportnummer: 1964 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-110-7

Biologisk mangfold i øvre dam i Nygårdsparken høsten 2014

Rapportnummer: 1963 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H., T. Bjelland & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-109-1

Stårheim kraftverk i Stårheimselva, Eid kommune. Fiskeundersøkelser i 2014, med konsekvensutredning for fisk

Rapportnummer: 1962 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-108-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Uføro i Stord kommune, sommaren 2014

Rapportnummer: 1961 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Rørvika kraftverk, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1960 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Eilertsen, L. & M. Kambestad

ISBN: SBN978-82-8308-107-7

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2013

Rapportnummer: 1959 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-106-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherald kommune, september 2014

Rapportnummer: 1958 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Todt, Ch.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Lindvik i Vindafjord kommune, august 2014

Rapportnummer: 1957 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Todt, Ch.

ISBN: -

Fremmede arter i driftskontraktområdene Indre Sogn, Indre Sunnfjord, Voss og Høgsfjord

Rapportnummer: 1956 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T., K. E. Svinø, Å.-B. Berstad & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-105-3

Middagselva kraftverk, Sørreisa kommune, Troms. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1955 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O. K. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-104-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesvika i Finnøy kommune, september 2014

Rapportnummer: 1954 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Herøy i Vindafjord kommune, september 2014

Rapportnummer: 1953 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy kommune, september 2014

Rapportnummer: 1952 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune mai 2014

Rapportnummer: 1951 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & T. T. Furset

ISBN: -

Fattig boreonemoral regnskog i Sveio kommune. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan

Rapportnummer: 1950 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-103-9

Bakkeelva kraftverk, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1949 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-102-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, august 2014

Rapportnummer: 1948 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: -

Tretteskjervika, Bremanger kommune. Konsekvensutredning av naturmiljø og naturressurser

Rapportnummer: 1947 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., Eilertsen M., Spikkeland, O.K., Todt, C., Tverberg, J., & Furset, T.T.

ISBN: 978-82-8308-101-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune, august 2014

Rapportnummer: 1946 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Borgarliflot i Suldal kommune, våren 2014

Rapportnummer: 1945 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Hundsåna kraftverk, Askvoll og Førde kommuner, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1944 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-100-8

Reguleringsplan for Kyrahola, gnr. 27, bnr. 1 mfl. i Flora kommune. Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald

Rapportnummer: 1943 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-099-5

Resipientgransking for hovudavløpsreinseanlegget i Ørsta kommune 2014

Rapportnummer: 1942 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Brekke, E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-098-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kilaneset i Suldal kommune, august 2014

Rapportnummer: 1941 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Møyåni Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1940 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P.G. Ihlen.

ISBN: SBN978-82-8308-097-1

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Månedsrapport august 2014

Rapportnummer: 1939 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H., M. Eilersten, T.T. Furset, C. Todt & J. Tverberg

ISBN: -

Utfylling i sjø ved Ankerløkken, Førde kommune – supplerende kartlegging av terrestrisk miljø

Rapportnummer: 1938 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-096-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune, juli 2014

Rapportnummer: 1937 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune, mai 2014

Rapportnummer: 1936 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. Haugsøen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av ved sjøanlegget til oppdrettslokalitet Parisvatnet i Øygarden kommune, juli 2014

Rapportnummer: 1935 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Utfylling i Flatøyosen, Meland kommune.Konsekvensvurdering av marint biologisk mangfald

Rapportnummer: 1934 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, M., J. Tverberg, H. E. Haugsøen & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-095-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, juli 2014

Rapportnummer: 1933 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & Ch. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, juni 2014

Rapportnummer: 1932 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Todt, Ch.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune, juli 2014

Rapportnummer: 1931 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Todt, Ch. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oksen i Fjell kommine, juli 2014

Rapportnummer: 1930 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad juli 2014

Rapportnummer: 1929 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Måling av spreiings- og bontstraum ved Gråttnes i Forsand kommune, sommaren 2014

Rapportnummer: 1928 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Prøvefiske i Skarvavatnet i Vaksdal kommune i 2013

Rapportnummer: 1927 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-094-0

Flytekai i Olden, Stryn kommune. Konsekvensutredning for laks, sjøaure og ål

Rapportnummer: 1926 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-093-3

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Månedsrapport juli 2014

Rapportnummer: 1925 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T.T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, juli 2014

Rapportnummer: 1924 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Bastli i Hjelmeland kommune, juli 2014

Rapportnummer: 1923 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Reguleringsplan Fv 552 Hatvikvegen i Os kommune. Virkning på viktige naturtyper og Lonaelva

Rapportnummer: 1922 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T., Spikkeland, O.K. & Hellen, B.A.

ISBN: 978-82-8308-092-6

Sædalen kraftverk i Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1921 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-091-9

Londalen, Espeland, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging og verdivurdering av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1920 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T.

ISBN: 978-82-8308-090-2

Marinbiologisk undersøkelse i Sogndalsfjorden, Eidsfjorden og Amlabukta 2013 i Sogndal kommune

Rapportnummer: 1919 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Brekke, E., M. Eilertsen, H.E. Haugsøen, J. Tverberg & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-089-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skorpeosen i Fjell kommune, juni 2014

Rapportnummer: 1918 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Todt, Ch. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Mjåneset i Fusa kommune, mai 2014

Rapportnummer: 1917 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J., C. Todt & M Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Måling av spreiings- og bontstraum ved Kalsøyflu i Austevoll kommune, våren 2014

Rapportnummer: 1916 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utfylling av stein i Dolviken. Konsekvensutredning for naturmiljø og biologisk mangfold

Rapportnummer: 1915 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H 2014 Utkast Sendt

ISBN: 978-82-7658-xxx-x

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oterstegdalen i Fusa kommune, mai 2014

Rapportnummer: 1914 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Gammel kystfuruskog i Fusa. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan

Rapportnummer: 1913 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P.G., T. Bjelland & O. Aas

ISBN: 978-82-8308-088-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Etne kommune, juni 2014

Rapportnummer: 1912 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & T. T. Furset

ISBN: -

Nytt Blomvåg vannverk, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1911 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås, & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-087-2

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, våren 2014

Rapportnummer: 1910 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Tura Småkraftverk, Vik kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1908 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-085-8

Ikke
tilgjengelig

Den sørlige tilkomstveien til boligfeltet Henningshagen ved Onarheim, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1907 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T.

ISBN: 978-82-8308-084-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad mai 2014

Rapportnummer: 1906 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad mai 2014

Rapportnummer: 1905 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra i 2012-2014

Rapportnummer: 1904 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad S.K. Kålås Og K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-083-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Langøyna Ø i Tysvær kommune, våren 2014

Rapportnummer: 1903 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Suldalsvatnet i 2013

Rapportnummer: 1902 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-8308-082-7

Prøvefiske i Mykjedalsvatnet og Demmetjørnane i Voss i 2013

Rapportnummer: 1901 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-081-0

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger utenfor avløpene til Marine Harvest Norway AS avd. Kvingo, våren 2014

Rapportnummer: 1900 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sandvik i Suldal kommune, april 2014

Rapportnummer: 1899 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Valedalen kraftverk og overføring fra Sitautevatn, Kvinnherad kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1898 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-079-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved omsøkt oppdrettslokalitet Nedstrand i Tysvær kommune, vinteren 2014

Rapportnummer: 1897 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T. & J. Tveberg

ISBN: -

Midlertidig utfylling ved Straume sjøfront, Fjell kommune. Konsekvensutgreiing for marint biologisk mangfald

Rapportnummer: 1896 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J., H. Haugsøen & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-078-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nygård i Samnanger kommune april 2014

Rapportnummer: 1895 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2013

Rapportnummer: 1894 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-077-3

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013

Rapportnummer: 1893 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-076-6

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2013

Rapportnummer: 1892 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-075-9

Utfylling i Arnavågen, Bergen kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1891 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H., J. Tverberg, B.A. Hellen, B. Tveranger & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-074-2

Ikke
tilgjengelig

Lakselusinfeksjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2013

Rapportnummer: 1890 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kålås, S., G. H. Johnsen, M. Kambestad & K. Urdal.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2013

Rapportnummer: 1889 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-073-5

Fiskebiologiske undersøkelser i Korsbrekkelva, 2013

Rapportnummer: 1888 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-072-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune mars 2014

Rapportnummer: 1887 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, mars 2014

Rapportnummer: 1886 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & T. T. Furset

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Namsvatnet i Røyrvik i 2013

Rapportnummer: 1885 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-071-1

Ikke
tilgjengelig

Førehandsgransking av radioaktivitet utanfor avløpet til NGI Mongstad hausten 2013

Rapportnummer: 1884 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune mars 2014

Rapportnummer: 1883 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2014

Rapportnummer: 1882 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eidholmen i Austevoll kommune, januar 2014

Rapportnummer: 1881 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, januar 2014

Rapportnummer: 1880 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Hjeltevarden i Fedje kommune, vinteren 2014

Rapportnummer: 1879 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Vonavatnet i 2013

Rapportnummer: 1878 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-8308-070-4

Fiskebiologiske undersøkelser i Ramstaddalselva, Sykkylven 2013

Rapportnummer: 1877 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-069-8

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Ådnøy i Sandnes kommune, seinhaustes 2013

Rapportnummer: 1876 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Graffer kraftverk, Lom kommune, Oppland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1875 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G., G. H. Johnsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-068-1

Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutgreiing for naturressursar

Rapportnummer: 1873 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-066-7

Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutgreiing for reiseliv, friluftsliv, jakt og fiske

Rapportnummer: 1872 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M. & O.K. Spikkeland

ISBN: ISBN 978-82-8308-065-0

Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke.Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturmangfald

Rapportnummer: 1871 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & P.G. Ihlen

ISBN: ISBN 978-82-8308-064-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, januar 2014

Rapportnummer: 1870 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av sprenging og partikkelspreiing ved utdjuping av farleia i Florø hamn

Rapportnummer: 1869 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og førehandsgransking ved Folderøyholmen, vinteren 2014

Rapportnummer: 1868 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014

Rapportnummer: 1867 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tveranger, B

ISBN: -

Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013

Rapportnummer: 1866 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kålås, S., B. A. Hellen, M. Kambestad & G. H. Johnsen.

ISBN: 978-82-8308-063-6

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2013

Rapportnummer: 1865 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-062-9

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2013

Rapportnummer: 1863 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-060-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad januar 2014

Rapportnummer: 1862 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Øvre- og Nedre Frydlielva kraftverk, Kvam herad. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1861 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L., Hellen, B.A., Kålås, S. & T. Bjelland

ISBN: ISBN 978-82-8308-059-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Trommo i Kvinnherad februar 2014

Rapportnummer: 1860 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Kastdalselvi kraftverk, Kvam herad. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1859 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., P.G. Ihlen, T. Bjelland, G.H. Johnsen & L. Eilertsen 2014

ISBN: 978-82-8308-058-2

Koldalsfossen kraftverk, Fusa kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1858 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & T. Bjelland.

ISBN: 978-82-8308-057-5

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2013. Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 1857 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2013

Rapportnummer: 1856 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-056-8

Problemkartlegging av 20 innsjøar med mogleg blågrønalge blomstring i Nordhordland 2012-2013

Rapportnummer: 1855 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-055-1

Utfylling i sjø ved Ankerløkken, Førde kommune. Konsekvensutredning av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1854 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J., Hellen, B.A. & L. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-054-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad januar 2014

Rapportnummer: 1853 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet ved Laberget i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 1852 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Aureelva, Sykkylven 2013

Rapportnummer: 1851 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-053-7

Straume næringspark, Fjell kommune.Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold

Rapportnummer: 1850 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-052-0

Døsje industriområde, Fjell kommune.Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold

Rapportnummer: 1849 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J. & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-051-3

Fiskeundersøkelser i seks regulerte innsjøer i Maurangerfjellene i 2013

Rapportnummer: 1848 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M., B. A. Hellen, K. Urdal, E. Brekke & H. Sægrov

ISBN: ISBN 978-82-8308-050-6

Kvalitetssikring og supplerende kartlegging av naturtyper i Øygarden kommune

Rapportnummer: 1847 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-049-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-førehandsgransking av omsøkt oppdrettslokalitet Laberget, Masfjorden kommune august 2012

Rapportnummer: 1846 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Sørholmen, Kristiandsund kommune. Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold

Rapportnummer: 1845 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-048-3

Utvidelse av Tveit skole, Askøy kommune. Kartlegging og verdivurdering av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1844 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-047-6

Fiskeundersøkelser i seks innsjøer i Tyssedalsfjellene i 2013

Rapportnummer: 1843 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, K. Urdal & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-046-9

Hovlia småbåthavn, Ålesund kommune. Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold

Rapportnummer: 1842 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-045-2

Furstølåna kraftverk, Flekkefjord kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfald

Rapportnummer: 1841 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-044-5

Overvåking av Vollom naturreservat i Lindås kommune, Hordaland

Rapportnummer: 1840 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Bjelland, T. & P. G. Ihlen.

ISBN: ISBN978-82-8308-043-8

E16 Arna Vågsbotn, Bergen kommune. Verdikartlegging til konsekvensutgreiing. Temarapport naturressursar

Rapportnummer: 1839 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Eilertsen, L. & B. A. Hellen

ISBN: ISBN978-82-8308-042-1

Gjerdøla kraftverk i Tinn kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1838 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: ISBN978-82-8308-041-4

Straummåling ved oppdrettslokaliteten Hestabyneset i Tysnes kommune, hausten 2013

Rapportnummer: 1837 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Overføring fra Brydalsfoss til Hummelvatnet, Masfjorden kommune i Hordaland, Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1836 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Eilertsen, L., Hellen, B. A., & G.H. Johnsen.

ISBN: ISBN978-82-8308-040-7

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2012

Rapportnummer: 1835 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås, H. Sægrov Og G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-039-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B- gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune desember 2013

Rapportnummer: 1834 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-førehandgransking av omsøkt oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, desember 2013

Rapportnummer: 1833 Utgitt: 2014

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -