Rapport cover - rapport 1843

Fiskeundersøkelser i seks innsjøer i Tyssedalsfjellene i 2013

Rapportnummer: 1843

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, K. Urdal & E. Brekke

Utgitt: 2014

Antall sider: 61

ISBN: 978-82-8308-046-9

Last ned rapport: 1843.pdf (4,77 MB)