Rapport cover - rapport 1848

Fiskeundersøkelser i seks regulerte innsjøer i Maurangerfjellene i 2013

Rapportnummer: 1848

Forfatter(e): Kambestad, M., B. A. Hellen, K. Urdal, E. Brekke & H. Sægrov

Utgitt: 2014

Antall sider: 60

ISBN: ISBN 978-82-8308-050-6

Last ned rapport: 1848.pdf (4,64 MB)