Rapport cover - rapport 1858

Koldalsfossen kraftverk, Fusa kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1858

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & T. Bjelland.

Utgitt: 2014

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-057-5

Last ned rapport: 1858.pdf (2,45 MB)