Lakselusinfeksjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2013

Rapportnummer: 1890

Forfatter(e): Kålås, S., G. H. Johnsen, M. Kambestad & K. Urdal.

Utgitt: 2014

Antall sider: 33

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig