Rapport cover - rapport 1998

Økologisk tilstand av fjøresone ved MHN oppdrettslokalitet Halsavik, Tysvær kommune

Rapportnummer: 1998

Forfatter(e): Eilersten, M.

Utgitt: 2014

Antall sider: 18

ISBN: 978-82-8308-129-9

Last ned rapport: 1998.pdf (1,83 MB)