Rapport cover - rapport 1855

Problemkartlegging av 20 innsjøar med mogleg blågrønalge blomstring i Nordhordland 2012-2013

Rapportnummer: 1855

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2014

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-8308-055-1

Last ned rapport: 1855.pdf (1,50 MB)