Rapport cover - rapport 1921

Sædalen kraftverk i Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1921

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen & B.A. Hellen

Utgitt: 2014

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-8308-091-9

Last ned rapport: 1921.pdf (5,96 MB)