Rapport cover - rapport 1845

Sørholmen, Kristiandsund kommune. Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold

Rapportnummer: 1845

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & J. Tverberg

Utgitt: 2014

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-048-3

Last ned rapport: 1845.pdf (4,02 MB)