Rapport cover - rapport 1934

Utfylling i Flatøyosen, Meland kommune.Konsekvensvurdering av marint biologisk mangfald

Rapportnummer: 1934

Forfatter(e): Eilertsen, M., J. Tverberg, H. E. Haugsøen & E. Brekke

Utgitt: 2014

Antall sider: 23

ISBN: 978-82-8308-095-7

Last ned rapport: 1934.pdf (2,50 MB)