Rapport cover - rapport 1980

Utfylling ved Bjerkenes i Suldal. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1980

Forfatter(e): Hellen, B. A. & T. Bjelland

Utgitt: 2014

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-8308-120-6

Last ned rapport: 1980.pdf (1,85 MB)