Rapport cover - rapport 1965

Utvidelse av Arna Jordsortering, Bergen kommune.Konsekvensutredning av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1965

Forfatter(e): Eilertsen, L. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2014

Antall sider: 32

ISBN: 978-82-8308-111-4

Last ned rapport: 1965.pdf (3,71 MB)