Rapport cover - rapport 1898

Valedalen kraftverk og overføring fra Sitautevatn, Kvinnherad kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1898

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

Utgitt: 2014

Antall sider: 36

ISBN: 978-82-8308-079-7

Last ned rapport: 1898.pdf (1,98 MB)