Rapporter

Rapporter utgitt i år 2015

Ikke
tilgjengelig

Uttak av drikkevann fra Bjerkreimsvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 2177 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC-MOM C gransking av lokaliteten Støytland i Flekkefjord kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2176 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC-MOM C gransking av lokaliteten Salvågvika i Flekkefjord kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2175 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Herrelva, Bamble 2015

Rapportnummer: 2174 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: 978-82-8308-226-5

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse av Kaldvellfjorden, Lillesand kommune, august 2015

Rapportnummer: 2173 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C., E. Brekke & B. Tveranger.

ISBN: 978-82-8308-225-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune november 2015

Rapportnummer: 2172 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. Tveranger

ISBN: -

Klassifisering av ulike deler av Håelvavassdraget basert på bunndyrsamfunn

Rapportnummer: 2171 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: 978-82-8308-224-1

Volldøla overføring til Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2170 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-223-4

MOM C-resipientundersøkelse i Rosslandspollen i Meland kommune 2015

Rapportnummer: 2169 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B., C. Todt & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-222-7

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Oksen i Fjell kommune

Rapportnummer: 2168 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C., T. T. Furset & J. Tverberg

ISBN: -

Resipientundersøkelse av vannforekostene Fensfjorden og Sløvåg 2015

Rapportnummer: 2167 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-221-0

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Svåsand i Jondal kommune

Rapportnummer: 2166 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & C. Todt

ISBN: -

Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune, 2015

Rapportnummer: 2165 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Bjelland, T., L. Eilertsen, B.A. Hellen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-220-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Bastli i Hjelmeland kommune oktober 2015

Rapportnummer: 2164 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, oktober 2015

Rapportnummer: 2163 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen H.E & C. Todt

ISBN: -

Kvalitetssikring av skoglokaliteter i Tysnes kommune

Rapportnummer: 2162 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Bjelland, T. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-219-7

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2161 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-førehandsgransking rundt oppdrettslokaliteten Bakka i Kvam herad, november 2015

Rapportnummer: 2160 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling utanfor avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Herand, hausten 2015

Rapportnummer: 2159 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Altaneset i Fusa kommune, november 2015

Rapportnummer: 2158 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2015

Rapportnummer: 2157 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kjeahola i Finnøy kommune, november 2015

Rapportnummer: 2156 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Brattavika i Austevoll kommune, oktober 2015

Rapportnummer: 2155 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Løvdalselva kraftverk, Gratangen kommune, Troms. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 2154 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H., Spikkeland, O.K., Ihlen, P. Og L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-218-0

Fjellfosselva kraftverk, Vaksdal kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2153 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-217-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, oktober 2015

Rapportnummer: 2152 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad, oktober 2015

Rapportnummer: 2151 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, oktober 2015

Rapportnummer: 2150 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Trommo i Kvinnherad, oktober 2015

Rapportnummer: 2149 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Overvåking av vannkvalitet i Granvinsvassdraget ved Nedre Spildo massedeponi i 2015

Rapportnummer: 2148 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-216-6

Overføring av Skrebekk til Harstveitbekken kraftverk i Åmli kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2147 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-215-9

Kartlegging og verdisetting av marint biologisk mangfold E39 Stord-Os. Virkninger for naturmangfold, fiskeri og havbruk

Rapportnummer: 2146 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C., H. Haugsøen, J. Tverberg, L. Eilertsen, & G.H. Johnsen.

ISBN: 978-82-8308-214-2

Solheim kraftverk i Gloppen kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2145 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-213-5

Velsvågen nedre kraftverk i Leirfjord kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2144 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L., Hellen, B.A. & O.K. Spikkeland

ISBN: SBN978-82-8308-212-8

Forselva kraftverk i Leirfjord kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2143 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L., Hellen, B.A. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-211-1

Skjerva/Reinfjellelva kraftverk i Vefsn kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2142 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-210-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune oktober 2015

Rapportnummer: 2141 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Vetlefjordelvi – flaskehalser og mulige tiltak for sjøaure 2015

Rapportnummer: 2140 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-206-7

Hydromorfologisk kartlegging av Vetlefjordelvi 2013-2015

Rapportnummer: 2139 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad, S. Kålås, H. Sægrov & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-205-0

Leirofossen kraftverk, Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2138 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-209-8

Steinsedalselvi kraftverk, Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2137 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-208-1

Kaianlegg på Husøya i Kristiansund kommune – konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2136 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-207-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad kommune, 1. oktober 2015

Rapportnummer: 2135 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt,Ch.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar i Nordrevågen i Bergen kommune, hausten 2014

Rapportnummer: 2134 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC-MOM C gransking av lokaliteten Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2133 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Torlandsvatnet, Bokn kommune, Rogaland. Konsekvensvurdering, Biologisk mangfold

Rapportnummer: 2131 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B. A. & Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-8308-203-6

Biologiske verdiar i Lurefjorden og Lindåsosane. Kandidatområde for marint vern

Rapportnummer: 2130 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C., Eilertsen, M. & L. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-202-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Alsåkervik i Kvinnherad, september 2015

Rapportnummer: 2129 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Rafdal i Etne kommune, september 2015

Rapportnummer: 2128 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nygård i Samnanger kommune, september 2015

Rapportnummer: 2127 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar i Nordrevågen i Bergen kommune, hausten 2014

Rapportnummer: 2126 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, august 2015

Rapportnummer: 2125 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, august 2015

Rapportnummer: 2124 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av straum og erosjon ved Sago, Borgundøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 2123 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, september 2015

Rapportnummer: 2122 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: -

Øvre Ullestadåne kraftverk, Hjelmeland kommune.Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2121 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-201-2

Kreppingdalen kraftverk, Hjelmeland kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2120 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-8308-200-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS avd. Sauvågen september 2015

Rapportnummer: 2119 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Områdeplan for Våge sentrum, Tysnes kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2118 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J. & Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-199-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, september 2015

Rapportnummer: 2117 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2014

Rapportnummer: 2116 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Sægrov, H., M. Kambestad, B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-198-5

Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014

Rapportnummer: 2115 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-197-8

E6 Høytverrelv i Bardu kommune – kartlegging av naturmiljø og konsekvensutredning

Rapportnummer: 2114 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-196-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden kommune, juni 2015

Rapportnummer: 2113 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & E. Brekke

ISBN: -

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2014

Rapportnummer: 2112 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-195-4

Ikke
tilgjengelig

Utvidelse av Arna Steinknuseverk i Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2111, 50 sider, ISBN 978-82-8308-194-7

Rapportnummer: 2111 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., O.K. Spikkeland & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-194-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad kommune, juni 2015

Rapportnummer: 2110 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C. & J. Tverberg

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2014

Rapportnummer: 2109 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-193-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kilaneset i Suldal kommune, juni 2015

Rapportnummer: 2108 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sandvik i Suldal kommune, april 2015

Rapportnummer: 2107 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy kommune, juli 2015

Rapportnummer: 2106 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, juni 2015

Rapportnummer: 2105 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til SalmoNor Settefisk AS avd. Naustbukta juli 2015

Rapportnummer: 2104 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Utvidelse av Nesfossen Smolt AS i Lindås kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2103 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-192-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skåtholmen i Fusa, mai 2015

Rapportnummer: 2102 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E., C. Todt & E. Brekke

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Ervikelva, Dalsbøvassdraget, Selje 2014

Rapportnummer: 2101 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B. A. Og S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-191-6

Fiskeundersøkelser og plan for biotopjusterende tiltak i Opo etter flommen høsten 2014

Rapportnummer: 2100 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-190-9

Lerøy Vest AS avd. Heggland. MOM C-resipientundersøkelse av Salpevika, Tysnes kommune, 2014

Rapportnummer: 2099 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt C. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-189-3

Massedeponering i Kjøsnesfjorden/Jølstravatnet. Konsekvensar for fisk og vassmiljø

Rapportnummer: 2098 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B. A. Og H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-188-6

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet i Tungesvik i Etne kommune

Rapportnummer: 2097 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Fisk, dyreplankton og botndyr i sju innsjøar i Sogn og Fjordane i 2014

Rapportnummer: 2096 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Sægrov, H., M. Kambestad, S. Kålås, E. Brekke & B.A. Hellen.

ISBN: 978-82-8308-187-9

Ikke
tilgjengelig

Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesvika i Finnøy kommune, våren 2015

Rapportnummer: 2095 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, mai 2015

Rapportnummer: 2094 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2014

Rapportnummer: 2093 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Sægrov, H., M. Kambestad & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-186-2

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2014

Rapportnummer: 2092 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Sægrov, H. & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-185-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Herøy i Vindafjord kommune, juni 2015

Rapportnummer: 2091 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune, juni 2015

Rapportnummer: 2090 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik juni 2015

Rapportnummer: 2088 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B. & H. E. Haugsøen.

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2014

Rapportnummer: 2087 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-183-1

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2014

Rapportnummer: 2086 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-182-4

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2014

Rapportnummer: 2085 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-181-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Slåttenes i Kvinnherad, mai 2015

Rapportnummer: 2084 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Naturfaglige registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2014

Rapportnummer: 2083 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Bjelland, T. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-180-0

Boligtomt og tilkomstvei ved Hovdenes, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering av biologisk mangfold

Rapportnummer: 2082 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Bjelland, T. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-179-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad, mai 2015

Rapportnummer: 2081 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, mai 2015

Rapportnummer: 2080 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad, mai 2015

Rapportnummer: 2079 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, april 2015

Rapportnummer: 2078 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland 2014

Rapportnummer: 2077 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, M. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-178-7

Fiskeundersøkelser i fem innsjøer i Hattebergvassdraget i 2014

Rapportnummer: 2076 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-176-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skorpeosen i Fjell kommune, april 2015

Rapportnummer: 2075 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune, april 2015

Rapportnummer: 2074 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ebne i Etne kommune, vinteren 2015

Rapportnummer: 2073 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune, april 2015

Rapportnummer: 2072 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Etne kommune, april 2015

Rapportnummer: 2071 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, april 2015

Rapportnummer: 2070 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C. &. E. Brekke

ISBN: -

Drøllstølsbekken kraftverk i Eidfjord kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2069 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-175-6

Fiskebiologiske undersøkelser i Søre Vartdalselva i Ørsta i 2014

Rapportnummer: 2068 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-174-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, mars 2015

Rapportnummer: 2066 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C. Og H. Haugsøen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva i 2014

Rapportnummer: 2065 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-172-5

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen

Rapportnummer: 2064 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Ihlen, P.G.

ISBN: 978-82-8308-171-8

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla, 2014

Rapportnummer: 2063 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B. A. Og S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-170-1

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna, 2014

Rapportnummer: 2062 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Hellen, B. A. Og S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-169-5

Resipientgransking i Skogsvågen 2014, Fjell kommune

Rapportnummer: 2060 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-166-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Austevoll Kvam herad, mars 2015

Rapportnummer: 2059 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C.H &. H.E Haugsøen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2015

Rapportnummer: 2058 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, mars 2015

Rapportnummer: 2057 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i Ålfjordbotn 2014, Sveio kommune

Rapportnummer: 2056 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt C. & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-165-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Seglberget i Kvinnherad kommune, vinteren 2015

Rapportnummer: 2055 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Vannkvalitet 2014

Rapportnummer: 2054 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H., T.T. Furset & T. Bjelland

ISBN: ISBN 978-82-8308-164-0

Skjøtselsplan for Store Leirpollen, slåttemark, Tana kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2053 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. &. T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-163-3

Føssaberge kraftverk i Vang kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2052 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-162-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesvika i Finnøy kommune, mars 2015

Rapportnummer: 2051 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J. & T. T. Furset

ISBN: -

Skjøtselsplan for Ytre Kjerringvik, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2050 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. &. T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-161-9

Skjøtselsplan for Indre Sandvik, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2049 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. &. T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-160-2

Ikke
tilgjengelig

Overvaking av radioaktivitet utanfor avløpet til NGI Vestbase, januar 2015

Rapportnummer: 2048 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Gråttnes i Forsand kommune, februar 2015

Rapportnummer: 2047 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Arnadalsflaten, Bergen kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2046 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-159-6

Utviding av Holmane næringsområde i Fotlandsvågen, Osterøy kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar

Rapportnummer: 2045 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, M., Bjelland, T. Og L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-158-9

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014

Rapportnummer: 2043 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-156-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Vest Aqua Base AS, vinteren 2015

Rapportnummer: 2042 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Kvalitetssikring og supplerende kartlegging av naturtyper i Øygarden kommune

Rapportnummer: 2041 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-155-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, mars 2015

Rapportnummer: 2040 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Lindvik i Vindafjord kommune, februar 2015

Rapportnummer: 2039 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Overvåking av vannkvalitet i Granvinsvassdraget ved Nedre Spildo massedeponi i 2014

Rapportnummer: 2038 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-154-1

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ystadneset i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 2037 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Skjøtselsplan for Indre Klubben, slåttemark, Vadsø kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2036 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-153-4

Skjøtselsplan for Surbukt, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2035 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-152-7

Skjøtselsplan for Galaniitu, slåttemark, Kautokeino kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2034 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-151-0

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014

Rapportnummer: 2033 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-150-3

Fiskeundersøkingar i Dalevatnet, Dvergsdalsdalen i Jølster, i 2014

Rapportnummer: 2032 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-8308-149-7

Lakselusinfestasjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2014

Rapportnummer: 2031 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kålås, S., G. H. Johnsen, M. Kambestad & K. Urdal.

ISBN: 978-82-8308-177-0

Skjøtselsplan for Lavkajavri, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2030 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-148-0

Skjøtselsplan for Indre Survik, slåttemark, Hammerfest kommune, Finnmark fylke

Rapportnummer: 2029 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Eilertsen, L. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-147-3

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Hageberg i Fitjar kommune

Rapportnummer: 2028 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Uføro i Stord kommune

Rapportnummer: 2027 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Vindsvik i Hjelmeland kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2026 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2014

Rapportnummer: 2025 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-146-6

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2014

Rapportnummer: 2024 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-145-9

Tilstandsrapport for Birkelandsvatnet og Grimseidvatnet etter utslipp av kloakk vinteren 2014

Rapportnummer: 2023 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-144-2

MOM C – gransking ved lokaliteten Hageberg i Fitjar kommune, september 2014

Rapportnummer: 2022 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C., E. Brekke & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-143-5

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Hageberg i Fitjar kommune, vinteren 2014

Rapportnummer: 2021 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T.

ISBN: -

MOM C – gransking ved lokaliteten Uføro i Stord kommune, september 2014

Rapportnummer: 2020 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Todt, C., E. Brekke & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-142-8

MOM C – gransking ved lokalitetane Bergsvik og Barlingebotten i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2019 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-141-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, februar 2015

Rapportnummer: 2018 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2017 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Veringsåne kraftverk i Bykle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2016 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-140-4

Melefallet II småkraftverk, Bygland kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering for biologisk mangfald

Rapportnummer: 2015 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-139-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2014 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Uppstad kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2013 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-138-1

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved omsøkt oppdrettslokalitet Tungesvik i Etne kommune, hausten 2014

Rapportnummer: 2012 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune januar 2015

Rapportnummer: 2011 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2010 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland, L. Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-137-4

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2015. Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 2009 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Blågrønne alger i Haukelandsvatnet og Skeievatnet i Bergen kommune, 15. september 2014

Rapportnummer: 2008 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-136-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Nygård i Samnanger kommune, vinteren 2014-2015

Rapportnummer: 2007 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Treborende insekter og fugl i Hopsfjellet naturreservat, Sveio kommune – forslag til overvåkingsprogram

Rapportnummer: 2006 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-135-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2005 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune desember 2014

Rapportnummer: 2004 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Todøla kraftverk i Nes kommune, Buskerud. Konsekvensvurdering med vedlegg

Rapportnummer: 2001 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-132-9

MOM C – gransking ved lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2000 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-131-2

MOM C – gransking ved lokaliteten Ospeneset i Lindås kommune

Rapportnummer: 1999 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-130-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås kommune, desember 2014

Rapportnummer: 1997 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune desember 2014

Rapportnummer: 1996 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Neselva II kraftverk i Gloppen kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1995 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-127-5

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar i Nordrevågen i Bergen kommune, hausten 2014

Rapportnummer: 1994 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Tarmevikodden i Flekkefjord kommune

Rapportnummer: 1993 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Pinnen i Flekkefjord kommune

Rapportnummer: 1992 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Støytland i Flekkefjord kommune

Rapportnummer: 1991 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Salvågvika i Flekkefjord kommune

Rapportnummer: 1990 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Furset, T. T. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Etnevassdraget i Hordaland høsten 2014

Rapportnummer: 1987 Utgitt: 2015

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-126-8