Rapport cover - rapport 2031

Lakselusinfestasjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2014

Rapportnummer: 2031

Forfatter(e): Kålås, S., G. H. Johnsen, M. Kambestad & K. Urdal.

Utgitt: 2015

Antall sider: 37

ISBN: 978-82-8308-177-0

Last ned rapport: 2031.pdf (1,34 MB)