MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, januar 2015

Rapportnummer: 2005

Forfatter(e): Tverberg, J.

Utgitt: 2015

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig