MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune, mars 2015

Rapportnummer: 2040

Forfatter(e): Tverberg, J.

Utgitt: 2015

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig