Rapport cover - rapport 2137

Steinsedalselvi kraftverk, Vaksdal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2137

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

Utgitt: 2015

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-8308-208-1

Last ned rapport: 2137.pdf (4,68 MB)