Rapport cover - rapport 2010

Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2010

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland, L. Eilertsen & G.H. Johnsen

Utgitt: 2015

Antall sider: 61

ISBN: 978-82-8308-137-4

Last ned rapport: 2010.pdf (6,84 MB)