Rapport cover - rapport 2067

Undersøkelse av krepsen i Moensvatnet, Voss kommune, og en sjekk for forekomst av kreps i tre andre innsjøer i Voss og Granvin i 2015

Rapportnummer: 2067

Forfatter(e): Kålås, S.

Utgitt: 2015

Antall sider: 20

ISBN: 978-82-8308-173-2

Last ned rapport: 2067.pdf (2,00 MB)