Utvidelse av Arna Steinknuseverk i Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2111, 50 sider, ISBN 978-82-8308-194-7

Rapportnummer: 2111

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., O.K. Spikkeland & C. Todt

Utgitt: 2015

Antall sider: 50

ISBN: 978-82-8308-194-7

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig