Rapport cover - rapport 2016

Veringsåne kraftverk i Bykle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & L. Eilertsen

Utgitt: 2015

Antall sider: 58

ISBN: 978-82-8308-140-4

Last ned rapport: 2016.pdf (6,15 MB)