Rapport cover - rapport 2170

Volldøla overføring til Kvemma kraftverk i Lærdal kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2170

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & B.A. Hellen

Utgitt: 2015

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-8308-223-4

Last ned rapport: 2170.pdf (4,19 MB)