Rapporter

Rapporter utgitt i år 2016

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016

Rapportnummer: 2354 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-317-0

Vurdering av utslipp til Åletrætjørna fra E39 Svegatjørn – Rådal

Rapportnummer: 2353 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-346-0

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune, 2016

Rapportnummer: 2351 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Bjelland, T., L. Eilertsen & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-316-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av bunnen utenfor avløpet til Tauvågen settefiskanlegg, september 2016

Rapportnummer: 2348 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: -

Miljøtilstand 2016 i Daltveitelva ved Daltveit Vassverk i Osterøy

Rapportnummer: 2347 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-314-9

Ikke
tilgjengelig

Miljøtilstand 2016 for Synnfjorden og Synna i Nordre Land

Rapportnummer: 2346 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Førehandsgransking ved Sørboneset i Tysnes kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2345 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Sørboneset i Tysnes kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2344 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2343 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sikveland, S. E. & I. Wathne

ISBN: -

Kommunedelplan Esefjorden, Balestrand kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og inngrepsfrie naturområde

Rapportnummer: 2342 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-313-2

Status, rekruttering og habitatbruk for aure og røye langs ein gradient av brepåverknad i Oldenvassdraget

Rapportnummer: 2341 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-312-5

Stensrud kraftverk i Modum og Øvre Eiker kommuner. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2340 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., Johnsen, G.H., Hellen, B.A. Og L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-311-8

Vannkvalitet i Jordalsvassdraget i 2016

Rapportnummer: 2339 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-310-1

Lavangselva kraftverk i Tromsø kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2338 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., B.A. Hellen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-309-5

Vasselva kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2337 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, L., O.K. Spikkeland & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-308-8

Ikke
tilgjengelig

Lokaliteten Skaganeset i Sund kommune. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2336 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Tokheimselva kraftverk, Odda kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2334 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, L. Og P.G., Ihlen

ISBN: 978-82-8308-307-1

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Toska S i Radøy kommune, hausten 2016

Rapportnummer: 2333 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Førehandsgransking ved Toska Sør i Radøy kommune

Rapportnummer: 2332 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-306-4

Konsekvensutredning av naturmangfold ved Golta, Sund kommune

Rapportnummer: 2330 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, L. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-304-0

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny lokalitet ved Blåseberget, aust for Kråkevåg i Solund kommune

Rapportnummer: 2328 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Førehandsgransking ved Blåseberget i Solund kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2327 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-303-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Blåseberget i Solund kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2326 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Gjønavatnet i Fusa 2016

Rapportnummer: 2323 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H & E. Brekke

ISBN: -

Fornyet reguleringskonsesjon i Fortun. Status for fisk og forslag til tiltak 2016

Rapportnummer: 2322 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-302-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, september 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2321 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sikveland, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

B-undersøkelse utenfor avløpet til Vågafossen Settefisk AS, september 2016

Rapportnummer: 2320 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sikveland, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i Hardangerfjorden og Bjørnafjorden i 2016

Rapportnummer: 2319 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen, S. Kålås, J. Tverberg & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-301-9

Ikke
tilgjengelig

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2016

Rapportnummer: 2318 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås & J. Tverberg

ISBN: -

Utviding av molo ved Velvang, Stjørdal kommune. Konsekvensutgreiing for marint naturmangfald

Rapportnummer: 2317 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-300-2

Stabburshaugane i Os kommune. Verdivurdering for naturmangfold

Rapportnummer: 2316 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Bjelland, T., Kambestad, M. & Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-299-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, september 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2314 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sikveland, S. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

C-gransking ved lokaliteten Skorpo i Tysnes kommune

Rapportnummer: 2313 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Kleivelvi kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2312 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Bjelland, T. & Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-298-2

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny lokalitet ved Klungerholmen, Steinsundøy i Solund kommune

Rapportnummer: 2311 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Førehandsgransking ved Klungerholmen i Solund kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2310 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T., C. Todt & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-297-5

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Klungerholmen i Solund kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2309 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Måling av mikroklima med vurdering av virkning av planlagt Tysso kraftverk i Ulvik

Rapportnummer: 2308 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-296-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2307 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sikveland, S. & E. Brekke

ISBN: -

Dyrdøla kraftverk i Norddal kommune. Konsekvensutgreiing av biologisk mangfald

Rapportnummer: 2306 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., Sægrov, H, & B.A. Hellen.

ISBN: 978-82-8308-295-1

Haugamoen kraftverk i Voss kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2305 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Ihlen, P. G., O. K. Spikkeland & G. H. Johnsen.

ISBN: 978-82-8308-294-4

Vest Aqua Base AS. Reg. nr HFJ 0024. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av

Rapportnummer: 2304 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: 978-82-8308-293-7

Ikke
tilgjengelig

B-undersøkelse utenfor avløpet til Vest Aqua Base AS, september 2016

Rapportnummer: 2303 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2302 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nystølvågen i Fusa kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2300 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Gjennomseiling hovedleden Bremanger sør. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2299 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt, C. & M. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-291-3

Storegroe Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 2298 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-290-6

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2015

Rapportnummer: 2297 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-289-0

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2015

Rapportnummer: 2296 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen, J. Tverberg, T.T. Furset & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-288-3

Innseilingen til Stavanger, Rogaland. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2295 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt, C., J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-287-6

Oppdrettslokalitet Veiesund, Flora kommune. Konsekvensutgreiing for marint naturmangfald

Rapportnummer: 2294 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-285-2

Tiltak i landbruket for å verne bestandar av elvemusling i Hordaland

Rapportnummer: 2293 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kålås, S., T. Bakke Haavik, M. J. Steinsvåg & Ø. Vatshelle.

ISBN: 978-82-8308-284-5

Seawalk for cruiseskip i Nordfjordeid. Konsekvensutredning for fisk og naturmangfold, med risikovurdering av forurenset sediment

Rapportnummer: 2292 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-286-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2291 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Om mogleg påvirkning på miljø og fiskevelferd ved Nekst AS sitt utviklingskonsept

Rapportnummer: 2290 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Lerøy Vest AS avd. Heggland. Undersøkelse av sedimenttilstand i resipienten Humlevika 2015/2016, med måling av strøm og modellering av utslippet

Rapportnummer: 2289 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Brekke, E, H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-283-8

Overvaking av vasskvalitet i 5 sideelvar til Modalselva nedom kalkdoseraren i 2016

Rapportnummer: 2288 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-282-1

Konsekvensutredning av marint naturmangfold ved Bakka-Breievne, Kvam herad

Rapportnummer: 2286 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., Eilertsen, L. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-280-7

Dokumentasjonsgrunnlag for søknad om merdbasert oppdrett av ørret og røye i Sirdalsvatnet

Rapportnummer: 2285 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-279-1

Ikke
tilgjengelig

ASC/C-gransking ved Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, januar 2016

Rapportnummer: 2284 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC/C-gransking ved Pinnen i Flekkefjord kommune, januar 2016

Rapportnummer: 2283 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Langøy i Lindås kommune

Rapportnummer: 2282 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

C- og strandsonegransking ved lokaliteten Langøy i Lindås kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2281 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-278-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2280 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved lokaliteten Langøy i Lindås kommune, våren 2016

Rapportnummer: 2279 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2278 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune i juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2277 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune, mai 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2276 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2274 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune, juni 2016. Miljøovervaking ved avløp – B-gransking

Rapportnummer: 2273 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Utviding av utløp frå Østerbøvatnet i Høyanger kommune. Konsekvensutgreiing biologisk mangfald

Rapportnummer: 2272 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-277-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Altaneset i Fusa kommune, juni 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2271 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2015

Rapportnummer: 2270 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sægrov, H., M. Kambestad, B.A. Hellen & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-276-0

Laks i Samnangervassdraget – status og behov for tiltak

Rapportnummer: 2269 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M., H. Sægrov, B.A. Hellen, S. Kålås, K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-275-3

Resipientundersøkelse i Ølsfjorden i Vindafjord kommune 2015 – 2016

Rapportnummer: 2268 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & Christiane Todt

ISBN: 978-82-8308-274-6

Prøvefiske i Halvfjerdingsvatnet i Odda kommune i 2015

Rapportnummer: 2267 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-273-9

Konsekvensutgreiing for arealutviding ved Lingalaks AS sine lokalitetar i Hardangerfjorden i Kvam Herad

Rapportnummer: 2266 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, M., Eilertsen, L., Urdal, K., Johnsen, G.H. & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-272-2

Kjemisk og økologisk tilstand for vannforekomster langs utvalgte fylkesveier i Hordaland i 2015, med vurdering av tiltak

Rapportnummer: 2264 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H., B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-270-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2263 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oksen i Fjell kommune, mai 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2262 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelvi i 2015

Rapportnummer: 2260 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-269-2

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av utslipp av prosessvann fra Nye Espeland vannbehandlingsanlegg til Skåldalselven i Arnavassdraget

Rapportnummer: 2258 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-268-5

Oppsummering av gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten Stualand i Ålfjorden

Rapportnummer: 2257 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

ISBN: 978-82-8308-267-8

Innseilingen til Grenland, Telemark. Konsekvensutredning av marint naturmangfold, fiskeri og havbruk

Rapportnummer: 2256 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt, C. & M. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-266-1

Ikke
tilgjengelig

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen – oppfølging i 2013

Rapportnummer: 2255 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Bjelland, T. & P. G. Ihlen

ISBN: -

Forekomst av fisk i Birkelandsvatnet, Bergen, etter kloakkutslippet i 2014. Prøvefiske våren 2016

Rapportnummer: 2254 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M. & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-264-7

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2015

Rapportnummer: 2253 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-265-4

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Leirvika i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2252 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Kvalitetssikring av naturtypelokalitetar i Rogaland 2015

Rapportnummer: 2251 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Bjelland, T., Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-263-0

Utfylling i Tveitavatnet på Askøy – Vurdering av konsekvenser for fisk og friluftsliv

Rapportnummer: 2250 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M., B. Tveranger & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-262-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2249 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Duesund i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2248 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Utslepp av varmt prosessvatn. Effektar på fisk og botndyr i Årdøla og Tya

Rapportnummer: 2247 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-261-6

Resipientgransking ved lokaliteten Hinderåvåg i Tysvær kommune

Rapportnummer: 2246 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E., C. Todt & T. T. Furset

ISBN: 978-82-8308-260-9

Ikke
tilgjengelig

ASC/C gransking ved Buksevika i Flekkefjord kommune, januar 2016

Rapportnummer: 2245 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Utviding av lokalitet Grimsholmen i Bømlafjorden i Sveio kommune. Konsekvensvurdering for naturmiljø og samfunnsinteresser

Rapportnummer: 2244 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Eilertsen, L. & M. Eilertsen

ISBN: -

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016

Rapportnummer: 2243 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-259-3

Resipientundersøkelse i Osterfjorden utenfor Mjelstad avfallsdeponi i Osterøy kommune 2015 og 2016

Rapportnummer: 2242 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt, C. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-258-6

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse i Ålfjordbotn 2016, Sveio kommune

Rapportnummer: 2241 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Kombinert B- og C-undersøkelse utenfor utslippet til Lialaks AS i Solund kommune

Rapportnummer: 2240 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Brekke, E., H. E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-257-9

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2015

Rapportnummer: 2239 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Urdal, K..

ISBN: 978-82-8308-256-2

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2015

Rapportnummer: 2238 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Urdal, K..

ISBN: 978-82-8308-255-5

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2015

Rapportnummer: 2237 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Urdal, K..

ISBN: 978-82-8308-254-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, mars 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2236 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2235 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Risikovurdering av miljøgifter og verdivurdering av naturmangfold ved Golta, Sund kommune

Rapportnummer: 2234 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt C., Haugsøen, H.E. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-253-1

Ikke
tilgjengelig

Settefisklokalitet Lønningdal i Os kommune, april 2016. Miljøovervaking ved avløp – B-gransking

Rapportnummer: 2233 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2015

Rapportnummer: 2232 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-252-4

Overvåking av fjordområdene i Hordaland. Vannkvalitet 2014-2015

Rapportnummer: 2231 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-251-7

Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland 2014-2015

Rapportnummer: 2230 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-250-0

Ikke
tilgjengelig

Modifisert C-gransking ved lokaliteten Kjeahola i Finnøy kommune

Rapportnummer: 2229 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Herefoss kraftverk i Birkenes kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2228 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., G.H. Johnsen & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-249-4

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Om mogleg påvirkning på miljø og fiskevelferd ved Eide Fjordbruk sitt utviklingskonsept

Rapportnummer: 2226 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & J. Tverberg 2016 Ikke Offentlig

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved planlagt avløp utanfor nytt settefiskanlegg ved Fiskå i Strand kommune

Rapportnummer: 2224 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC/C gransking ved lokaliteten Napp i Flekkefjord kommune

Rapportnummer: 2223 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Hydromorfologisk kartlegging av Beiarelva med sideelver 2013-2015

Rapportnummer: 2222 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Hellen, B.A., G. H. Johnsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-247-0

Ikke
tilgjengelig

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Fensfjorden i 2015

Rapportnummer: 2221 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Grustak i Litldalen i Sunndal kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø

Rapportnummer: 2220 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-8308-246-3

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2015

Rapportnummer: 2219 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-245-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Alsåkervik i Kvinnherad, februar 2016. Miljøovervaking av anleggsona – B-gransking

Rapportnummer: 2218 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

MOM C- og strandsonegransking ved lokaliteten Kilaneset i Suldal kommune, sommaren 2015

Rapportnummer: 2215 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Skotberget i Kvinnherad kommune, hausten 2015

Rapportnummer: 2214 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Todeilselva kraftverk, Modalen kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering for landskap, biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 2213 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Hellen, B. A. & P. G. Ihlen

ISBN: SBN978-82-8308-243-2

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2015

Rapportnummer: 2211 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-242-5

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2015

Rapportnummer: 2210 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-241-8

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2015

Rapportnummer: 2209 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M., H. Sægrov & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-240-1

Utvida MOM B-gransking ved lokaliteten Kjærelva i Hellandsfjorden i Fitjar 2015

Rapportnummer: 2208 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-239-5

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Resipientundersøkelse av Kobbavika, Fitjar kommune høsten 2015

Rapportnummer: 2207 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tveranger, B., C. Todt & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-238-8

E6 Megården– Mørsvikbotn, Sørfold kommune, Nordland. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2206 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T., B.A. Hellen & Todt, C.

ISBN: 978-82-8308-237-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, februar 2016

Rapportnummer: 2205 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Miljøtilstand 2015. Bergsdalsvassdraget i Vaksdal

Rapportnummer: 2204 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-235-7

Ikke
tilgjengelig

ASC-MOM C gransking ved lokaliteten Herøy i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 2203 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Ringja i Tysvær kommune, sommaren 2015

Rapportnummer: 2202 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Gråttnes i Forsand kommune januar 2016

Rapportnummer: 2201 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Vurdering av miljøtilstand og risikovurdering av sedimenter i Vestevika (Rabben), Austevoll kommune, 2015

Rapportnummer: 2200 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt, C. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-236-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune januar 2016

Rapportnummer: 2199 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Miljøtilstand for Haukelandsvatnet 2015

Rapportnummer: 2198 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-234-0

Miljøtilstand for Vangsvatnet 2015

Rapportnummer: 2197 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-233-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, januar 2016

Rapportnummer: 2196 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-gransking ved lokaliteten Halsvavika i Tysvær kommune, sommaren 2015

Rapportnummer: 2195 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Tilstandsrapport for Birkelandsvatnet og Grimseidvatnet sommeren 2015

Rapportnummer: 2194 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-231-9

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2015

Rapportnummer: 2193 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-232-6

Ikke
tilgjengelig

Lonevassdraget i Osterøy. Tiltaksovervaking 2014-2015

Rapportnummer: 2192 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2015. Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 2191 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

420 kV Mongstad – Kollsnes. Sjøkabel i Hjeltefjorden. Vurdering av risiko for nærliggende oppdrettsanlegg i Øygarden

Rapportnummer: 2190 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & J. Tverberg

ISBN: -

Lakselusinfestasjoner på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i Hardangerfjorden og Bjørnafjorden i 2015

Rapportnummer: 2189 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-230-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Vindsvik i Hjelmeland kommune, desember 2015

Rapportnummer: 2188 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden kommune, sommaren 2015

Rapportnummer: 2187 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOMB-gransking av oppdrettslokaliteten Ringja i Tysvær kommune, desember 2015

Rapportnummer: 2186 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOMB-gransking av oppdrettslokaliteten Halsavika i Tysvær kommune, desember 2015

Rapportnummer: 2185 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i Osterfjorden utenfor Mjelstad avfallsdeponi i Osterøy kommune 2015

Rapportnummer: 2184 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Todt, C. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-229-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune desember 2015

Rapportnummer: 2183 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad desember 2015

Rapportnummer: 2182 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eikebærånæ i Lindås kommune november 2015

Rapportnummer: 2181 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., J. Tverberg & E. Brekke

ISBN: -

Landbasert oppdrett på Gjørøy, Bulandet i Askvoll kommune.Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2180 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Eilertsen, L., H. E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-228-9

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Djupeleget i Høyanger kommune, hausten 2015

Rapportnummer: 2179 Utgitt: 2016

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -