420 kV Mongstad – Kollsnes. Sjøkabel i Hjeltefjorden. Vurdering av risiko for nærliggende oppdrettsanlegg i Øygarden

Rapportnummer: 2190

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & J. Tverberg

Utgitt: 2016

Antall sider: 16

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig