Rapport cover - rapport 2270

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2015

Rapportnummer: 2270

Forfatter(e): Sægrov, H., M. Kambestad, B.A. Hellen & K. Urdal

Utgitt: 2016

Antall sider: 46

ISBN: 978-82-8308-276-0

Last ned rapport: 2270.pdf (1,96 MB)