Rapport cover - rapport 2322

Fornyet reguleringskonsesjon i Fortun. Status for fisk og forslag til tiltak 2016

Rapportnummer: 2322

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov & M. Kambestad

Utgitt: 2016

Antall sider: 71

ISBN: 978-82-8308-302-6

Last ned rapport: 2322.pdf (7,06 MB)