Rapport cover - rapport 2228

Herefoss kraftverk i Birkenes kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2228

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., G.H. Johnsen & T. Bjelland

Utgitt: 2016

Antall sider: 43

ISBN: 978-82-8308-249-4

Last ned rapport: 2228.pdf (4,99 MB)