Klimascenarier og foranderlige værmønstre i den atlantiske økoregionen av Vest-Norge. Effekter i nedslagsfelt og innsjøer og valg av akvatiske klimaovervåkningsobjekter

Rapportnummer: 2335

Forfatter(e): Nilssen, J. P.

Utgitt: 2016

Antall sider: 74

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig