Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i Hardangerfjorden og Bjørnafjorden i 2016

Rapportnummer: 2319

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen, S. Kålås, J. Tverberg & B.A. Hellen

Utgitt: 2016

Antall sider: 28

ISBN: 978-82-8308-301-9

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig