Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2016

Rapportnummer: 2318

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås & J. Tverberg

Utgitt: 2016

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig