Rapport cover - rapport 2189

Lakselusinfestasjoner på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i Hardangerfjorden og Bjørnafjorden i 2015

Rapportnummer: 2189

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen & K. Urdal

Utgitt: 2016

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-230-2

Last ned rapport: 2189.pdf (1,00 MB)