Oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2349

Forfatter(e): Wathne, I.

Utgitt: 2016

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig