Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune, april 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2249

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

Utgitt: 2016

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig