Oppdrettslokalitet Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2329

Forfatter(e): Wathne, I.

Utgitt: 2016

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig