Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, august 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2307

Forfatter(e): Sikveland, S. & E. Brekke

Utgitt: 2016

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig