Rapport cover - rapport 2242

Resipientundersøkelse i Osterfjorden utenfor Mjelstad avfallsdeponi i Osterøy kommune 2015 og 2016

Rapportnummer: 2242

Forfatter(e): Todt, C. & B. Tveranger

Utgitt: 2016

Antall sider: 56

ISBN: 978-82-8308-258-6

Last ned rapport: 2242.pdf (3,12 MB)