Rapport cover - rapport 2207

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Resipientundersøkelse av Kobbavika, Fitjar kommune høsten 2015

Rapportnummer: 2207

Forfatter(e): Tveranger, B., C. Todt & H. E. Haugsøen

Utgitt: 2016

Antall sider: 61

ISBN: 978-82-8308-238-8

Last ned rapport: 2207.pdf (6,17 MB)