Rapport cover - rapport 2250

Utfylling i Tveitavatnet på Askøy – Vurdering av konsekvenser for fisk og friluftsliv

Rapportnummer: 2250

Forfatter(e): Kambestad, M., B. Tveranger & B.A. Hellen

Utgitt: 2016

Antall sider: 16

ISBN: 978-82-8308-262-3

Last ned rapport: 2250.pdf (1,85 MB)