Rapporter

Rapporter utgitt i år 2017

Straummåling i Husholmsundet i Øygarden kommune, juli – august 2017

Rapportnummer: 2568 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: 978-82-8308-431-3

Oppdrettslokalitet Eikeilen i Øygarden kommune, august 2017. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2567 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I. E., E. Brekke, L. Ohnheiser & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-430-6

Settefisklokalitet Herand i Jondal kommune, oktober 2017. Botngransking ved avløp

Rapportnummer: 2566 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum, H.O.T.

ISBN: -

Kartlegging av vegetasjon som er sårbar for kalk i nedbørfeltet til Budalselva, Modalen kommune

Rapportnummer: 2565 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Blanck, C.J. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-429-0

Habitatkartlegging og tiltaksplan for tilbakeføring av fisk – Storevatnet og Litlevatnet i Flora kommune

Rapportnummer: 2564 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B. A & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-428-3

Næringsområde på Nikøy i Bulandet, Askvoll kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfald, naturressursar, samt nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2563 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt C., B. Rydland Olsen, L. Eilertsen & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-427-6

Melingsvågen, Austevoll kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2562 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E., B. R. Olsen Og J. Tverberg.

ISBN: 978-82-8308-426-9

Veiprosjekt E39 Stord-Os. Konsekvensvurdering for naturmangfold, fiskeri og havbruk. Tilleggsvurderinger 2017

Rapportnummer: 2561 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C., J. Tverberg & M. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-425-2

Resipientundersøkelse ved Hanøytangen i Askøy kommune 2017

Rapportnummer: 2560 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J, C. Todt, M. Eilertsen, L. Ohnheiser, B.R. Olsen, S.E. Sikveland & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-424-5

Kartlegging av fysiske inngrep i Jølstra og Anga i Førde kommune

Rapportnummer: 2559 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B.A. Og M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-423-8

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved Åkrehamn 2017

Rapportnummer: 2557 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, M., J. Tverberg, C. Todt, B.R. Olsen

ISBN: 978-82-8308-422-1

Regulering av Melingsvågen i Austevoll kommune. Konsekvensvurdering av marint naturmangfald

Rapportnummer: 2556 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-8308-421-4

Blågrønne alger i Langavatnet og Liavatnet i Bergen kommune, 24. august 2017

Rapportnummer: 2555 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G.H & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-420-7

Næringsområde Nikøy på Bulandet, Askvoll kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2554 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E., B. Rydland Olsen, J. Tverberg & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-419-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hestholmen i Kvitsøy kommune. Førehandsgranskinga, sommar 2017

Rapportnummer: 2552 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S.E., J. Tverberg & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Toska S i Radøy kommune. August-september 2017

Rapportnummer: 2551 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Skreda i Solund kommune. April – mai 2017

Rapportnummer: 2550 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skreda i Solund kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2549 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt, L. Ohnheiser & E. Brekke.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fremføring av strøm til Fagerheim fjellstue. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2548 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-418-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2547 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune, oktober 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2546 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Utsira. Vinteren 2017

Rapportnummer: 2545 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mjåsund Næringspark, Gulen kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2543 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-417-7

Mjåsund Næringspark. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2542 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, M., L. Eilertsen, B. A. Hellen Og H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-416-0

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Djupelege i Høyanger, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2540 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet ved Stora Skorpo i Austevoll kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2539 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E., C. Todt, L. Ohnheiser, T.T. Furset & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-415-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Stora Skorpo, Austevoll kommune. April – mai 2017

Rapportnummer: 2538 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Skipavika Næringspark, Gulen kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2537 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-414-6

Regulering av Skipavika Næringspark. Konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2536 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, M., Hellen B.A. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-413-9

Regulering av Kollsnes næringspark, Øygarden kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2535 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, M., Blanck, C, Eilertsen, L. Og H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-412-2

Omlegging av FV 167, Hamrevegen. Registrering av rødlistede og svartelistede arter

Rapportnummer: 2534 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Blanck, C.

ISBN: 978-82-8308-411-5

Ikke
tilgjengelig

Skipningsdalen i Flekkefjord kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved ASC/C-gransking, januar 2017

Rapportnummer: 2533 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet ved Fossvika i Fitjar kommune

Rapportnummer: 2532 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & B. Tveranger

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2531 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E., Todt, C., Ohnheiser, L., Furset, T.T. & Haugsøen, H.E.

ISBN: 978-82-8308-410-8

Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, september 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2530 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E. & Furset, T.T.

ISBN: -

Resipientgransking utanfor utsleppet til Fister Smolt AS

Rapportnummer: 2529 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E. & C. Todt, L. Ohnheiser & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-409-2

Oppdrettslokalitet Låderskjera i Bokn kommune, juni 2017. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2528 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg J., C. Todt & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-408-5

Innseiling Maurholen. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2527 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt C, J Tverberg & M Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-407-8

Ikke
tilgjengelig

Konsekvensutgreiing for ny oppdrettslokalitet Alstein i Randaberg kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2525 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-8308-406-1

Ikke
tilgjengelig

Dypvannskai ved Hanøytangen i Askøy kommune. Risikovurdering av forurenset sediment

Rapportnummer: 2523 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Fosså i Hjelmeland kommune, august 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2522 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Resipientgransking i Lurefjorden 2017

Rapportnummer: 2521 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-404-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved lokaliteten Raunøy i Masfjorden kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2520 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgranskingar i samband med søknad om ny lokalitet ved Høgholmen – Raunøyna, Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2519 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C., I. Wathne & J. Tverberg

ISBN: -

Oppdrettslokalitet ved Utsira i Utsira kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2518 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-403-0

Undersøkingar av marine organismar ved Marikoven kai og næringsområde. Askøy kommune

Rapportnummer: 2517 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, M & J. Tverberg,

ISBN: 978-82-8308-402-3

Marikoven kai og næringsområde, Askøy kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfald

Rapportnummer: 2516 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-401-6

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Klubben på Golta i Sund kommune, vinteren 2017

Rapportnummer: 2515 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Elle i Farsun kommune, mars 2017. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2514 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Seacalx lakselusmiddel «Qlice». Miljørisikoanalyse

Rapportnummer: 2511 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nystølvågen i Fusa kommune, august 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2510 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I. E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bunnundersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS, avd. Stord 2017

Rapportnummer: 2509 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kjeahola i Finnøy kommune, august 2017.Mijløovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2508 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2016

Rapportnummer: 2507 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-399-6

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2016

Rapportnummer: 2506 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-398-9

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2016

Rapportnummer: 2505 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-397-2

Prøvefiske i Granvinsvatnet i 2016 og plan for utfisking av røye

Rapportnummer: 2504 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-396-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, juli 2017. Mijløovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2502 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Olsen Br & J Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Sild i Kvinnherad. Sommaren 2017

Rapportnummer: 2501 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Høysteinen i Kvinnherad, august 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2500 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, juli 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2499 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum, Hot

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bunnundersøkelse utenfor avløpet til Marine Harvest AS, avd. Øyerhamn 2017

Rapportnummer: 2498 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokaliteten Djupevik i Finnøy kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved ASC/C-gransking, oktober 2016

Rapportnummer: 2497 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær, juli 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2496 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad, juli 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2495 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Romarheimselva hausten 2013

Rapportnummer: 2494 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Urdal, K & S. Kålås.

ISBN: 978-82-8308-394-1

Oppdrettslokalitet Svåsandneset i Jondal kommune, november 2016. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2493 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J & C Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utfylling i sjø ved Ytra Gjengo, Austevoll kommune. Risikovurdering av sediment og konsekvensvurdering for marint naturmangfold

Rapportnummer: 2491 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-393-4

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkelser i Samnanger kommune. 2016

Rapportnummer: 2489 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B. A. & S. K. Kålås

ISBN: 978-82-8308-392-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Raunholmane i Masfjorden kommune, sommaren 2016

Rapportnummer: 2488 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgransking i samband med søknad om ny lokalitet ved Raunholmane, Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2487 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse av Fossingfjorden, med strømmålinger og vurdering av avløp

Rapportnummer: 2486 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-391-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, mai 2017.Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2485 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bunnundersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk avd. Skåravågen 2017

Rapportnummer: 2483 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturressurser

Rapportnummer: 2482 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-389-7

Ikke
tilgjengelig

E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2481 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-388-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune, desember 2016. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2480 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Kobbavika i Finnøy. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2479 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gransking av sjøbotnen utanfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS, avd. Sundal, juni 2017

Rapportnummer: 2478 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Forekomst av rømt ungfisk av laks og regnbueørret i elver nær settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017

Rapportnummer: 2477 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kambestad, M. & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-387-3

Sandslikrysset, Bergen kommune. Registrering av rødlistede og svartelistede arter

Rapportnummer: 2475 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Blanck, C. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-385-9

Strandvik bygdepark og havn. Naturfaglig dokumentasjon for søknad om mudring, med vurdering av mulige tiltak i og langs Vikaelva

Rapportnummer: 2474 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G.H., M. Kambestad, L. Eilertsen Og T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-384-2

Landbasert anlegg for produksjon av laksefisk på Årskog i Fitjar kommune. Førehandsgransking av resipient

Rapportnummer: 2473 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-383-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2472 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny veg Måseide-Vedde-Gåseid med undersjøisk tunnel under Borgundfjorden i Sula og Ålesund kommunar, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2471 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Eilertsen M. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-8308-382-8

Ikke
tilgjengelig

Ny veg Måseide-Vedde-Gåseid med tunnel under Borgundfjorden i Sula og Ålesund kommunar, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturressursar

Rapportnummer: 2470 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L, Eilertsen, M., Spikkeland, O.K., & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-381-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skrubbo i Fusa kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2469 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum, H.O.T.

ISBN: -

Oppdrettslokaliteten Ebne i Etne kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2468 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-380-4

Landbasert oppdrett ved Stavneset, Averøy kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2467 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-379-8

Landbasert oppdrett på Stavneset, Averøy kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2466 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-378-1

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om auking av MTB på lokaliteten Duesund i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2465 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tveranger, B. & S. E. Sikveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forslag til ny soneforvaltning for arealbruk i Oselvvassdraget

Rapportnummer: 2464 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-377-4

Ikke
tilgjengelig

Eiendom gnr 120, bnr 10 i Folldalen, Råstøl, Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2463 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bjelland, T.

ISBN: 978-82-8308-376-7

Ikke
tilgjengelig

Massedeponi E134 Vågsli – Seljestad i Vinje og Odda kommunar. Konsekvensutgreiing av naturmangfald

Rapportnummer: 2462 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Og B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-375-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ljonesbjørgene i Kvam herad, oktober 2016. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2461 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J & C Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet i Skåtholmen i Fusa kommune, mai 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2460 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bergum, H.O.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Naturfaglige registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2016. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Rapportnummer: 2459 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Bjelland, T. & L. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-374-3

Ikke
tilgjengelig

Marin reguleringsplan for Langøy-Ospeneset akvakulturområde i Lindås kommune. Konsekvensutgreiing for marint naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2456 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tveranger, B., S. E. Sikveland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-372-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune. Miljøovervaking av overgangssona ved C/ASC-gransking

Rapportnummer: 2452 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved Svåsand, i Jondal kommune. Hausten 2016

Rapportnummer: 2448 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad, mai 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2447 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ågotnes. Vinter- og sommarmåling 2016

Rapportnummer: 2445 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2016

Rapportnummer: 2442 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kålås, S., M. Kambestad, B.A. Hellen & S.E. Sikveland.

ISBN: 978-82-8308-369-9

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2016

Rapportnummer: 2441 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås, S.E. Sikveland & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-368-2

Ørretbestanden i Vesle Vårsjøen, Vråsjøen og Store Saure i Vinje kommune

Rapportnummer: 2440 Utgitt: 2017

Forfatter(e): L’Abée-Lund, J.H. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-367-5

Ikke
tilgjengelig

Detaljregulering Vinnesbruddet, Fusa kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2439 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L. & T. Bjelland

ISBN: ISBN 978-82-8308-366-8

Kartlegging av forurensningskilder i fire vassdrag med elvemusling i Hordaland. Forslag til inndeling av risikosoner

Rapportnummer: 2438 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-365-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitetten Alsåkervik i Kvinnherad, april 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2437 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I, & T. T. Furset

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2016

Rapportnummer: 2436 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-364-4

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2016

Rapportnummer: 2435 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-363-7

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016

Rapportnummer: 2434 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-362-0

Innseiling Kristiansand. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2433 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C., S. Røysland, M. Eilertsen.

ISBN: 978-82-8308-361-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitetten Kviksholmen i Austevoll kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2432 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kaianlegg på Garnes i Bergen kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2431 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-360-6

Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2430 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C., G.H. Johnsen & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-359-0

Kartlegging av marint naturmangfold og naturressurser med verdivurdering

Rapportnummer: 2429 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt C., M. Eilertsen, G. H. Johnsen, B. R. Olsen & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-358-3

Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Risikovurdering av sedimenter

Rapportnummer: 2428 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C., J. Tverberg & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-357-6

Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle. Sørfjorden og Veafjorden. En hydromorfologisk beskrivelse

Rapportnummer: 2427 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G.H., T.T. Furset & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-356-9

Leneselva kraftverk i Hemne kommune, Sør-Trøndelag. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 2426 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-355-2

Leiråvatnet kraftverk i Hemne kommune, Sør-Trøndelag. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 2425 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-354-5

Førehandsgransking ved Matløysa i Fitjar kommune, hausten 2016

Rapportnummer: 2421 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Todt, C., J. Tverberg & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-350-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Leirvika i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2420 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2419 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sævareid Fiskeanlegg AS, januar 2017

Rapportnummer: 2418 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, mars 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2417 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2416 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I., B. R. Olsen & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokaliteten Aldalen i Os kommune, mars 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2415 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

C-gransking på lokaliteten Kviteskjeret i Askvoll kommune 2016

Rapportnummer: 2414 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E., C. Todt & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-349-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune, mars 2017. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2411 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Grisholmsundet i Fedje kommune, mars 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2410 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Olsen, B.R & B. Tveranger

ISBN: -

C-gransking på lokaliteten Hella i Askvoll kommune 2016

Rapportnummer: 2409 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-348-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Teigland i Kvam herad, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2408 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I. & S. E. Sikveland

ISBN: -

Resipientundersøkelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Haukå (lok. nr. 13486) i Flora kommune, 2016

Rapportnummer: 2407 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J., B. Tveranger & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-347-7

Fiskeundersøking i Roslandsåna i 2016

Rapportnummer: 2406 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kålås. S.

ISBN: 978-82-8308-345-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved planlagt avløp i Torjulvågen i Tingvoll kommune

Rapportnummer: 2405 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utvidelse og oppgradering av Soks kraftverk samt bygging av Steinsvassåne kraftverk og regulering av Steinsvatn i Fyresdal og Åmli kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2404 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & L. Eilertsen

ISBN: SBN978-82-8308-344-6

Ikke
tilgjengelig

Ny veg Eide-Kråkenes, Solund kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2403 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Eilertsen, M., Hellen, B. A. Og T. Bjelland

ISBN: SBN978-82-8308-343-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2402 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Olsen, B. R. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Oltesvik. Endring av anleggsområde 2017

Rapportnummer: 2401 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Overvåking i Bortneelva og Eidselva etter rømming fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger i desember 2016

Rapportnummer: 2400 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-342-2

Ikke
tilgjengelig

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2016

Rapportnummer: 2399 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-8308-341-5

Resipientgransking utanfor avløpet til settefiskanlegget Kvinge S, sommaren 2016

Rapportnummer: 2398 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T., J. Tverberg, C. Todt & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-340-8

Prøvefiske i Liavatnet på Laksevåg i 2016

Rapportnummer: 2397 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: SBN978-82-8308-339-2

Ikke
tilgjengelig

C-gransking ved Litletveitholane 2016

Rapportnummer: 2396 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T., I. Wathne & C.Todt

ISBN: -

Utfisking av rømt regnbueørret i Bondhuselva 2016–2017

Rapportnummer: 2395 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-338-5

Ikke
tilgjengelig

Bergesåi kraftverk i Fyresdal kommune, Telemark. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2394 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., Johnsen, G.H. Og L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-337-8

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Laberget i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 2393 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S & B. Tveranger.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2392 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet ved Sørboneset i Tysnes kommune

Rapportnummer: 2391 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S & B. Tveranger.

ISBN: -

C-gransking utanfor utsleppet til Marine Harvest Norway AS avd. Industri på Hjelmeland

Rapportnummer: 2390 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, S. E. & B. Tveranger.

ISBN: 978-82-8308-336-1

Ikke
tilgjengelig

Tungmetall i grisetang og blåskjel i Brupollen, Radøy kommune 2016

Rapportnummer: 2389 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: -

Resipientundersøkelse ved Grieg Seafood Rogaland avd. Trosnavåg (lok. nr. 11453) i Bokn kommune

Rapportnummer: 2388 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-334-7

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2016

Rapportnummer: 2387 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G.H & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-333-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås, januar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B- gransking

Rapportnummer: 2386 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: -

E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturressurser

Rapportnummer: 2385 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen

ISBN: SBN978-82-8308-332-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nystølvågen II i Fusa kommune, oktober 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2384 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E. & I. Wathne

ISBN: -

E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2383 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen

ISBN: SBN978-82-8308-331-6

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2016

Rapportnummer: 2382 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-335-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2381 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2016. Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 2380 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Korsbrekkelva i 2016

Rapportnummer: 2378 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kambestad, M. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-329-3

Deponiområder ny E134 Haukelifjell og Seljestad i Vinje og Odda kommuner – vurdering av biologisk mangfoldverdier

Rapportnummer: 2377 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-328-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2376 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I. & J. Tverberg

ISBN: -

Oppsummering av gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Bergadalen i Hardangerfjorden, mai 2016

Rapportnummer: 2375 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-327-9

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Sluttrapport 2011-2015

Rapportnummer: 2374 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-326-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal, desember 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-

Rapportnummer: 2373 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd.Saltverket, november 2016

Rapportnummer: 2372 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-

Rapportnummer: 2371 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd. Flatråker, desember 2016

Rapportnummer: 2370 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Talgje i Finnøy kommune, august 2016

Rapportnummer: 2369 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Furset, T.T. & E. Brekke

ISBN: -

Førehandsgransking utanfor Talgje i Finnøy kommune, august 2016

Rapportnummer: 2368 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-325-5

Tømmerkai og ny veg på Bogøya i Fusa kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2367 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Eilertsen, L. Og G. H. Johnsen

ISBN: SBN978-82-8308-324-8

Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016

Rapportnummer: 2366 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-323-1

Elvemuslingen i Borgelva på Vestvågøy. Bestandsstatus 2016 med forslag til bevarende tiltak

Rapportnummer: 2365 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-322-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Skåtholmen i Fusa, desember 2016. Miljøovervaking av- anleggssona- B- gransking

Rapportnummer: 2364 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

ISBN: -

Overføring fra Svartavatnet til Torfinnsvatnet, Voss kommune i Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2363 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B. A. & T. Bjelland.

ISBN: 978-82-8308-321-7

Austdøla og Viermyr kraftverk, Ulvik herad, Hordaland. Konsekvensutredning for ferskvannsøkologi og marine forhold

Rapportnummer: 2362 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-320-0

Konsekvensutredning for Offerdal kraftverk, Årdal kommune. Fagtema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 2361 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-319-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved avløpet til settefiskanlegget på Eiane i Forsand kommune

Rapportnummer: 2360 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Resipientgransking ved settefisklokaliteten Eiane (lok. nr. 11894) i Forsand kommune, 2016

Rapportnummer: 2359 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-318-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa, november 2016. Miljøovervaking av anleggssona – B-

Rapportnummer: 2358 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Wathne, I.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av sjøbunnen utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd. Kalvehagen, november 2016

Rapportnummer: 2357 Utgitt: 2017

Forfatter(e): Sikveland, E. S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig