Rapport cover - rapport 2362

Austdøla og Viermyr kraftverk, Ulvik herad, Hordaland. Konsekvensutredning for ferskvannsøkologi og marine forhold

Rapportnummer: 2362

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 48

ISBN: 978-82-8308-320-0

Last ned rapport: 2362.pdf (1,31 MB)