Rapport cover - rapport 2377

Deponiområder ny E134 Haukelifjell og Seljestad i Vinje og Odda kommuner – vurdering av biologisk mangfoldverdier

Rapportnummer: 2377

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & B.A. Hellen

Utgitt: 2017

Antall sider: 68

ISBN: 978-82-8308-328-6

Last ned rapport: 2377.pdf (2,72 MB)