Rapport cover - rapport 2458

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av utslippstillatelsen ved Hardingsmolt AS (reg. nr. H/KM 0023), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2458

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2017

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-373-6

Last ned rapport: 2458.pdf (2,56 MB)