Rapport cover - rapport 2379

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Eidane (reg. nr. R/FD 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2379

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2017

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-330-9

Last ned rapport: 2379.pdf (1,96 MB)