Rapport cover - rapport 2503

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Vågafossen (reg. nr. R/V 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2503

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2017

Antall sider: 38

ISBN: 978-82-8308-395-8

Last ned rapport: 2503.pdf (2,10 MB)