Rapport cover - rapport 2569

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Salmo Terra AS ved Blomvåg i Øygarden kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2569

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

Utgitt: 2017

Antall sider: 22

ISBN: 978-82-8308-432-0

Last ned rapport: 2569.pdf (1,70 MB)