E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Konsekvensutredning for naturressurser

Rapportnummer: 2482

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T. & B.A. Hellen

Utgitt: 2017

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-389-7

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig