Rapport cover - rapport 2507

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2016

Rapportnummer: 2507

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2017

Antall sider: 37

ISBN: 978-82-8308-399-6

Last ned rapport: 2507.pdf (1,78 MB)